Valmieras koprades darbnīcas DARE viens no galvenajiem uzdevumiem ir piedāvāt telpas un iekārtas jaunu produktu prototipēšanai, esošo uzlabošanai vai vienkārši radoša hobija darīšanai. Ne velti, darbnīcā ir vairāk nekā 20 iekārtas, tai skaitā dažādi elektriskie rokas instrumenti, lieli darba galdi un profesionāli tehnieskie speciālisti. Svarīgs fakts, kas nereti tiek aizmirsts ir tas, ka, lai apmeklētu darbnīcu, nav nepieciešamas priekšzināšanas par iekārtu izmantošanu. Vienmēr cenšamies atgādināt un iedrošināt, ka mūsu tehniskie speciālisti visu parādīs, konsultēs un iemācīs, lai vēlāk apmeklētājs varētu darbnīcā darboties jau patstāvīgi! DARE ir viennozīmīgi par jaunu ideju ģenerēšanu, dalīšanos ar zināšanām un iedvesmošanos no citiem radošajiem.

Pavisam nesen mūs apmeklēja Paula Vanaga un Vendija Kalniņa, kuras DARE telpas un iekārtas izmantoja tieši prototipēšanai. Tā bija viena ļoti darbīga diena, kas nesa brīnišķīgu gala rezultātu. Šeit nedaudz vairāk par radošo procesu, pašu meiteņu vārdiem:

“Mūsu uzņēmums, SIA Helry, nodarbojas ar uztura nodrošināšanu, izplatot, pagatavojot un iepakojot maltītes pēc īpašas, pārtikas tehnologu izstrādas sistēmas, kas ļauj pagarināt ēdiena uzglabāšanas termiņu un atvieglot uztura nodrošināšanu ikdienā. Mūsu produkta prototips sastāvēja no divām daļām: ēdiena kastīte (pati maltīte) un ārējā kaste, lai maltītes varētu uzglabāt ērti un organizēti. Pašu maltītes prototipu izstrādājām Agritech 2023 meikatona ietvaros, taču, lai prezentētu izstrādāto augstākajā līmenī devāmies uz DARI, lai izgatavotu uzglabāšanas kasti.”

“Domājām, skicējām, izstrādājām, prototipējām un, protams, arī radījām iecerēto, tikai paldies sakot Darei! Vēlējāmies pateikties par šīs koprades darbnīcas atsaucību, pacietību, rūpīgumu un meistarību!”

SIA Helry
Paula Vanaga un Vendija Kalniņa

DARE komanda saka lielu paldies par uzticēšanos un lieliskas radošās enerģijas ienešanu darbnīcā! No šī varam tikai mācīties uzdrīkstēties eksperimentēt. Lai izmantotu kādu no mūsu iekārtām, Tev ir tikai tā jāizvēlāsmūsu mājaslapas sadaļā “Iekārtas”, jārezervē sev vēlamais laiks un jānāk strādāt! Ja nezini, kura iekārta Tavai idejai būtu piemērotākā, uzraksti vai uzzvani mums – mēs palīdzēsim!

Gaidīsim ciemos!

 

Shopping Cart
Scroll to Top