Projekts CircularEconomy Makerspaces apvieno koprades un kopstrādes telpu lietotājus, veicina aprites ekonomiku un ilgtspējīgu produktu attīstību. 27 mēnešu laikā projektā tiks uzlabota un pilnveidota vismaz 5 no 40 koprades telpu darbība un padarīta videi draudzīgāka, rīkojot dažādas aktivitātes, iesaistot sabiedrību, uzņēmējus un meikeru kopienas entuziastus.

Projekta nosaukums: Circular Economy makerspace

Projekta numurs: C024
Projekta programma: Projekts tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.
Partneri:
Valmieras novada pašvaldība
Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
Valmieras Attīstības aģentūra
Kauno mokslo ir technologijų parkas (Lietuva)
Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)
Creator Makerspace (Norvēģija)
Maker (Dānija)
Technische Hochschule Wildau (Vācija)
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2023.-31.03.2025.
Projekta vadošais partneris: Valmieras novada pašvaldība
Projekta mērķis: Izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu (makerspaces) konsorciju, kas sadarbosies ekodizaina un materiālu otrreizējas izmantošanas jomā un turpinās attīstīt digitālās aprites sadarbības rīku, kas veicinās meikeru un piegādātāju sadarbību aprites ekonomikas jomā. 
Projekta akronīms: Circular Spaces
Projekta finansējums:
 Projekta kopējais finansējums 1,718,431.30 EUR, no kura ESF finansējums ir 1,316,647.94 EUR un partneru līdzfinansējums ir 401,783.36 EUR.
Projekta Interreg web lapa: https://interreg-baltic.eu/project/circular-spaces-climate-neutral-interreg-baltic-sea-region/ 
Projekta aktivitātes:
Koprades darbnīcu telpu uzlabošana, iekārtošanas, aprīkojuma iegāde;
Koprades darbnīcu pāreja uz aprites ekonomikas principiem;
Izglītības programmu izstrāde un pilotēšana;
Digitāls risinājums sadarbības aprites ekonomikas jomā veicināšanai – izstrāde un pilotēšana;
Pilotēto aktivitāšu novērtēšana;
Informatīvas kampaņas organizēšana;
Rezultātu izplatīšana un pārnese Baltijas jūras reģionā.
Sasniedzamie rezultāti: 
15% Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu pielieto aprites ekonomikas principus;
Vismaz 300 jaunuzņēmumu un meikeru apmācīti par aprites ekonomikas jautājumiem;
Pilotētas vismaz 5 biznesa idejas, kas saistītas ar aprites ekonomiku;
Kontaktpersona Valmieras Attīstības aģentūrāProjekta vadošā eksperte Ilze Eglāja, e-pasts:ilze.eglaja@valmierasnovads.lv, T. +371 26180733
Shopping Cart
Scroll to Top